Energetische Behandeling

Jozénergy

Energetische Therapie

 

Een  energetische behandeling is een oeroude behandelwijze van ziekten en aandoeningen.

•             Energetische therapie is een veilige en natuurlijke behandelmethode, die zich richt op balans tussen lichaam en geest te brengen en het activeren van het zelf genezend vermogen. Hierbij  worden het lichamelijke, geestelijke, emotionele en energetische niveau van een persoon als één geheel gezien. De behandeling richt zich dus niet alleen op zieke organen en bijkomende symptomen, maar op de mens in zijn geheel. Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Zo kan een fysieke klacht een psychische oorzaak hebben en andersom. Je kunt bijvoorbeeld buikpijn hebben, zonder dat er iets mis is lichamelijk.                          

Factoren die onbalans kunnen creëren zijn onder andere: Stress, spanningen (examen),weinig rust, trauma’s, slechte voedingsgewoonte, weinig beweging, ophoping van afvalstoffen.

Het is belangrijk dat de cliënt zelf inzicht krijgt in de mogelijke oorzaak van haar/zijn ziekte. Hierdoor kan er een bewustzijnsverandering plaatsvinden en het zelfgenezend vermogen geactiveerd wordt.

•             Energetische therapie is een additieve geneeswijze en wordt naast de reguliere  geneeswijze gebruikt maar niet ter vervanging .

•             Bij energetische therapie wordt geen gebruik gemaakt van medicijnen maar er kan oude overtollige energie worden weggenomen, energie worden toegevoegd waar het nodig is of blokkades worden opgeheven. Hierdoor kunnen de klachten verminderen of zelfs helemaal verdwijnen.

•             Energetische therapie kan worden toegepast bij verschillende klachten. 

                                             

Onder andere bij:

–             Stress, burn-out,

–             Slaapproblemen

–             Uitputting, lusteloosheid,

–             (Algehele) onrust,

–             Hoofdpijn, Migraine,

–             Rug-/nekklachten, schouderklachten

–             Uit balans zijn/ voelen,

–             Overprikkeldheid,

Genezing is niet altijd mogelijk, maar vaak is er verlichting van de klachten.